[giaban]17 000 000đ[/giaban] [hot][/hot] [mota]

Mô tả

Mixer 14 line
Sản xuất tại mỹ[/mota] [chitiet]
 • 12 kênh
 • Automix technology
 • Thiết kế sẳn bộ chống hú: Feedback Ferret digital
 • Mid-Morph EQ
 • 10 ngõ cắm mic
 • 2 kênh Stereo
 • XLR-1/4" main outputs
 • 2 XLR-1/4" monitor outputs
 • Compressors  Automix 
 • Vocal enhancer
 • Digital reverb
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập:
http://www.peaveycommercialaudio.com/products.cfm/Mixers/Sanctuary-Series/S-14-12-Channel-Mixer[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985