[giaban]5 500 000đ[/giaban] [hot][/hot] [mota]

Mô tả

Bộ phân tần 2 way/ 3 way mono[/mota] [chitiet] 2 way hoặc 3 way mono
- dãi tần từ 20hz - 20khz
- sử dụng kết nối bằng jack canon
Kênh Gain Control: 0-12 dB 

để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập:
https://peavey.com/products/index.cfm/item/668/11580[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985