[giaban]60 000 000đ[/giaban] [hot][/hot] [mota]

Mô tả

KRONOS dễ dàng cung cấp mọi thứ bạn mong muốn và còn nhiều điều bạn đã chỉ mơ ước.[/mota] [chitiet]Bàn phím
88 phím: RH3 (Real Weighted Hammer Action 3)
73 phím: RH3 (Real Weighted Hammer Action 3)
61 phím: Natural Touch Semi Weighted
Bộ tạo tiếng
SGX-2: Bộ tạo tiếng Piano
EP-1: Bộ tạo tiếng Piano điện
HD-1: Bộ tạo tiếng Synthesizer chất lượng cao
AL-1: Bộ tổng hợp tiếng Analog Synthesizer
CX-3: Bộ tạo tiếng Organ
STR-1: Bộ tạo tiếng Strings, Guitar
MOD-7: Bộ mô phỏng FM Synthesizer của MOD-7 và Yamaha DX
MS-20EX: Bộ mô phỏng Analog Synthesizer MS-20EX
PolysixEX: Bộ mô phỏng Analog Synthesizer Polysix EX
Polyphony
SGX-2: 100 voices
EP-1: 104 voices
HD-1: 140 voices
AL-1: 80 voices
CX-3: 200 voices
STR-1: 40 voices
MOD-7: 52 voices
MS-20EX: 40 voices
PolysixEX: 180 voices
Sampling
RAM: 16-bit/48 kHz stereo/mono sampling
DISK: 16 or 24-bit/48 kHz
16,000 samples/4,000 multisamples (128 indexes trên mỗi multisample)
Effects
197 kiểu
 12 insert effects
2 master effects
2 total effect
Sequencer
16-track MIDI sequencer + 16-track hard disk recorder + 1 master track.
Display
Màu, cảm ứng
Kích thước
61 phím: 1,040 x 364 x 134 mm 
73 phím: 1,221 x 371 x 148 mm 
88 phím: 1,443 x 371 x 148 mm 
Trọng lượng
61 phím: 14.3 kg 
73 phím: 21.1 kg
88 phím: 24.1 kg

Xem chi tiết tại: http://www.korg.com/us/products/synthesizers/kronos2/[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985