[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]Sử dụng cho ca đoàn, nhạc cụ ở một không gian lớn[/mota] [chitiet]

Hướng bắt âm: cardioid

Dòng 9 ~ 52V

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập:
http://www.samsontech.com/samson/products/microphones/install-microphones/cm12c/
[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985