[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]Bộ trung tâm mở rộng

dùng kết nối thêm với[/mota] [chitiet]Bộ trung tâm mở rộng

dùng kết nối thêm với PA CONFD dùng nối thêm nhiều micro

Mỗi bộ PA EXCONFD có thể kết nối lên đến 60 micro

và có thể kết nối tối đa lên đén 254 micro

Inputs: 8P-DIN socket/n°6 BUS
Frequency response: 20 Hz-19 kHz
Distortion (THD): <0.05%
S/N Ratio: >75 dB
Max number of microphone console: up to 60 stations divided on six lines (never use more than 30 stations on each line)
Power Supply: 230 VAC 50/60 Hz - 117VAC 59/60Hz (US version)
Power draw:350VA
Dimensions (W x H x D): 482x90x353 mm
2U standard 19” rack
Weight:10.2Kg
[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985