[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]Soundcard thế hệ mới Presonus Studio 192 Digital.[/mota] [chitiet]
Soundcard thế hệ mới Presonus Studio 192 Digital.- kết nối USB 3.0
- 8 ngõ input , 8 ngõ output
- 48v riêng từng kênh
- 4 ngõ out tai nghe.[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985