[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]

Mixer 14 line

Sản xuất tại mỹ[/mota] [chitiet]

12 kênh
Automix technology
Thiết kế sẳn bộ chống hú: Feedback Ferret digital
Mid-Morph EQ
10 ngõ cắm mic
2 kênh Stereo
XLR-1/4" main outputs
2 XLR-1/4" monitor outputs
Compressors Automix
Vocal enhancer
Digital reverb[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985