[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]

Mixer 14 line

có sẳn effects[/mota] [chitiet]
- 10 ngõ cắm micro

- 10 ngõ mono, 2 ngõ stereo

- có sẳn effects

- 3 Band EQ, 2 Aux

- Các nút chỉnh Pan, EQ, Aux, Mute

thông tin chi tiết vui lòng truy cập:https://peavey.com/products/index.cfm/item/699/115042/PV%26reg%3B10[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985