[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]

Mixer 24 line

có sẳn effects

Kết nối máy tính thu âm[/mota] [chitiet]

- 20 ngõ micro, 18 Insert

- 20 ngõ mono, 2 stereo

- 6 Aux, 4 Subgroup

- 2 bộ effects, mỗi bộ chứa 3 effects nối tiếp

- 3 Tone equalizer và 1 mid frequency

- 28 cần EQ, comp, gate, crossover

- Kết nối máy tính thu âm

- Màn hình LCD

[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985