[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]Mixer có công suất chuyên dùng cho những show nhỏ và vừa.[/mota] [chitiet]

- Công suất : 800W - 1600W

- 8 mic/line đầu vào với nguồn Phantom tổng.

- line stereo và RCA số 7 và 8

- ngõ insert từ line 1 - 6

-9 kênh Equalizer cho monitor

- 9 kênh Equalizer cho tổng.

- 24 chương trình EFFECT cài đặt sẵn.[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985