[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]MIXER 12 KÊNH[/mota] [chitiet]

12 kênh

4 ngõ Mic
3-band EQ
4 Stereo 1/4 line inputs
12 great sounding integrated effects including reverbs, choruses and delaysBiết thêm thông tin chi tiết truy cập: http://mackie.com/products/mix-series[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985