[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]Mixer mini 5 kênh[/mota] [chitiet]

5‐kênh

1 mic, 2 line stereo
RCA inputs/outputs for playback or recording
2‐band EQ
Phantom power for studio condenser mics

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập:http://mackie.com/products/mix-series[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985