[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]Dòng sản phẩm cao cấp,
Sản xuất tại MỸ[/mota] [chitiet]Có 2 loại:
    - Bao gồm: 5 Trống
             Kick: 22"
             Tom: 12"
             Tom: 13"
             Tom: 16"
             Snare: 14"

    - Bao gồm: 5 Trống
            Kick: 22"
            Tom: 10"
            Tom: 12"
            Tom: 16"
            Snare: 14"
- gồm 3 màu
    + Deep Blue
    + Green
    + Mint Oyster
Chưa bao gồm chân và lá[/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985