[giaban][/giaban] [hot][/hot] [mota]

Mixer 56 kênh

chuyên dùng cho các sân khấu lớn, nhà hát..[/mota] [chitiet]

- 56 Kênh Mono

- 5 Kênh stereo

- 8 analog subgroups

- Nguồn Phantom cho các kênh mono

- 4 band EQ cho ngõ vào mono

- 10 AUx

- 56 Ngõ direct out cho các kênh mono

- 2 kênh matrix [/chitiet] [huongdan][/huongdan] [chinhsach][/chinhsach]

no
Chat trực tuyến
0989 313 985